Developed in conjunction with Joomla extensions.

nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Współpracujemy zNiniejszym materiałem pragniemy przybliżyć Państwu nasze dokonania, możliwości oraz zakres rzeczowy oferowanych usług, licząc na zapoznanie się z naszą firmą i nawiązanie owocnej współpracy.

F.U.H. Darkop działa na rynku usług budowlanych od 2009 r. początkowo zajmowała się wykonywaniem drobnych robót budowlanych, inżynieryjno-sanitarnych, zmechanizowanych robót ziemnych, oraz montażem przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb indywidualnych odbiorców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta poszerzyliśmy naszą ofertę.

Obecnie w zakresie swojej działalności firma zajmuje się również wykonywaniem robót brukarskich, melioracyjnych, remontów dróg, oraz wykonawstwem robót remontowo - budowlanych - zarówno budową nowych obiektów jak i robót remontowych oraz modernizacją obiektów istniejących.

Firma posiada własną bazę z budynkami administarcyjno-produkcyjnymi, kompletny sprzęt budowlany i pomocniczy oraz kadrę techniczną umożliwiającą prowadzenie działalności w w/w profilach:

  • sprzęt budowlany: koparki, koparko-ładowarki, samochody dostawcze, samochody ciężarowe,
  • sprzęt pomocniczy w postaci urządzeń do melioracji oraz robót drogowych: kosiarki bijakowe, zagęszczarki.